Tutkimus

Johtamisen laitoksen tutkimuksen kohteena on yritysten ja organisaatioiden johtamiseen liittyvät taloudelliset, eettiset ja sosio-kulttuuriset kysymykset.

Laitoksen tutkimustoiminta on organisoitu sen viiden eri oppiaineen tutkimusryhmien ja -projektien ympärille. Tutkimuksen kohteena on monenlaiset johtamisen ja organisoinnin kysymykset sekä liiketoiminnan vastuullisuus globaalissa taloudessa. Lähestymistapa tutkimukseen on pluralistinen ja poikkitieteellinen.

Lisätietoja oppiaineiden sivuilta

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 13.06.2017.